Maribri Hekwerk projecten

Schrikdraad als terreinbeveiliging bij Huiskes-Kokkeler

Maribri heef schrikdraadbeveiliging geplaatst bij Huiskes-Kokkeler te Hengelo. "We hebben een groot wagenpark. Het is dan ook van belang dat inbraak zo goed mogelijk voorkomen wordt" zegt dhr Bruinink, directeur van Huiskes-Kokkeler. Om deze reden is er rond om het terrein van Huiskes-Kokkeler schrikdraadbeveiliging geplaatst door Maribri.

"Een groot voordeel is dat het schrikdraadsysteem relatief goedkoop is, als je dit vergelijkt met die schade die wordt gemaakt bij een inbraak. Het is dan wel van belang dat de installatie op de juiste manier wordt gebruikt en onderhouden" zegt Jack Penninkhof, directeur van Maribri.

"Wanneer u het systeem op een juiste manier gebruik is er een laag onderhoudsgehalte nodig. Daarnaast is het systeem ook nog eens niet storingsgevoelig. Dit schrikdraadsysteem wordt ook wel Power Fence of Security Fence genoemd" zegt Jack Penninkhof.

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar projecten